............................................................
     ............................................................
     ............................................................
     (imię, nazwisko i adres konsumenta)
 
.......................................................     
(miejscowość, dnia)

 

 

 
Zakład Usługowo-Handlowy "EUROMOT"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością     
44-240 Żory ul. Kościuszki 79     
mail euromot@eparts.pl     
tel. 324347047     
fax. 324751181     

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 
 
     Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ..............................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ...............................................................................................................................................................................................      ............................................................................................................................................................................................. .  

 

 

 

 

 

 

 
.......................................................     
(podpis klienta)